Jak przebiegają
szczepienia na rotawirusy?

Szczepienia przeciwko rotawirusom podawane są doustnie. Pełny cykl szczepienia to 2 lub 3 dawki.13,14 Ostateczna decyzja o przeprowadzeniu szczepienia należy do lekarza.

  • Szczepienia
    doustne
  • 2 lub 3
    dawki
  • Decyduje
    lekarz