Szczepienia doustne na rotawirusy

Istnieją 2 doustne szczepionki przeciw rotawirusom dostępne w Polsce, które różnią się liczbą dawek. Obie szczepionki można podac od ukończenia 6 tygodnia życia dziecka z minimum
4-tygodniową przerwą pomiędzy kolejnymi dawkami.13,14

Szczepienia przeciw rotawirusom
są szczepieniami zalecanymi
w ramach Programu Szczepień
Ochronnych w Polsce.6,24

Warto zaszczepić dziecko najwcześniej jak to możliwe13,14

Dostępne są 2 szczepionki przeciwko zakażeniom rotawirusowym: 2‑dawkowa i 3‑dawkowa.13,14

Obie szczepionki można podać po ukończeniu 6. tygodnia życia dziecka, najlepiej już na pierwszej wizycie szczepiennej.6,13,14,24 Warto pamiętać, że szczepienie można zrealizować jedynie w pierwszych miesiącach życia dziecka.1
Odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami powinny wynosić co najmniej
4 tygodnie.6,24

Cały schemat szczepień
przeciwko rotawirusom
powienien być ukończony
zgodnie z zaleceniami
producentów.13,14