Okoliczności zakażenia

Rotawirusy to problem całej rodziny4

Specyfiką zakażeń rotawirusowych jest to, że gdy zachoruje jeden z członków rodziny, istnieje bardzo duże ryzyko zachorowania pozostałych.4 Jest to więc problem nie tylko medyczny, ale i organizacyjny – wiąże się bowiem z koniecznością zwolnień z pracy, zapewnienia opieki nad dziećmi, które mogą się zakażać nawzajem.3

Gdy zachoruje jeden
z członków rodziny
istnieje bardzo duże
ryzyko zachorowania
pozostałych4

Do zakażenia może dojść podczas pobytu w szpitalu5

Do zakażenia rotawirusem może również dojść w szpitalu, w którym dziecko jest leczone z zupełnie innego powodu (np. z powodu ostrego zapalenia ucha, grypy, zapalenia płuc, po zabiegach chirurgicznych itp.).5,7

Zakażenie
rotawirusowe może
wydłużać pobyt
w szpitalu3,5

Rotawirusem można zakazić się np. w domu2

Sam fakt, że dziecko nie uczęszcza do żłobka czy przedszkola, nie przebywa w dużych skupiskach ludzi (supermarkety, sale zabaw itp.), nie stanowi dostatecznego zabezpieczenia, ponieważ rotawirus może być przyniesiony do domu przez domowników pomimo zachowywania podstawowych zasad higieny. Maluch może więc zachorować, nawet nie mając bezpośredniego kontaktu z innymi dziećmi.2

95% dzieci
do 5. roku życia
ma kontakt
z rotawirusem8,9,22