Co to są rotawirusy?

Rotawirusy są wysoce zakaźnymi drobnoustrojami, które prowadzą do zakażenia przewodu pokarmowego (żołądka i jelit).1

Rotawirusy są najczęstszą przyczyną zachorowań u dzieci do 5 roku życia oraz są częstą przyczyną hospitalizacji małych dzieci.2

Wystarczy kontakt z zakażoną osobą lub
przedmiotem którego dotykała.10