Różnice w przebiegu zakażenia

Zakażenie rotawirusowe może mieć
nieprzewidywalny przebieg3

Jak każda choroba wirusowa, zakażenie rotawirusowe może mieć nieprzewidywalny przebieg i nie wiadomo, które dziecko przejdzie je łagodniej, a które ciężej.3

Chociaż kontakt z rotawirusem będzie miało niemal każde dziecko (95%) do 5. roku życia, to objawowe zakażenie rozwija
1 dziecko na 7.4,9

Zakażenie rotawirusowe leczone w szpitalu to choroba niezwykle stresująca dla rodziców chorego dziecka.3 Angażuje rodziców w dzień i w nocy, wymaga stałej opieki nad dzieckiem i czuwania przy nim.3

Choroba może mieć charakter:17

  • Bezobjawowy
  • Lekki
  • Umiarkowany
  • Ciężki