Trwa wczytywanie...
Proszę czekać...
Jak można zarazić się rotawirusami? Dla kogo rotawirusy są najgroźniejsze? Jak rozpoznać objawy? Czym grozi zakażenie rotawirusowe? Jak chronić dziecko przed zakażeniem? Jak opiekować się dzieckiem z biegunką i wymiotami?
Menu
Sprawdź,
jak uniknąć zakażenia
Pobierz przypomnienie
o szczepieniu

Córka dostawała płyny w postaci kroplówki, bo nie było możliwości podawania płynu doustnie.

Dorota, mama trójki dzieci

Rotawirusy, to męczarnia nie tylko dla dziecka, ale również dla całej rodziny.

Emila, pielęgniarka, mama 2 letniej Antosi

Łucja wymiotowała co pół godziny, przez całą noc. Bardzo płakała, bardzo bolał ją brzuszek i potem doszła do tego jeszcze biegunka.

Aleksandra, mama 1,5 rocznej Łucji

Julia bardzo źle znosiła pobyt w szpitalu. Przez pierwsze kilka dni leżała pod kroplówką. Ciągle spała, była półprzytomna.

Agnieszka, mama 3 letniej Julii

O co pytają inne mamy?

Referencje
 1. Charakterystyka produktu leczniczego, szczepionka przeciwko rotawirusom firmy GlaxoSmithKline
 2. Charakterystyka produktu leczniczego, szczepionka przeciwko rotawirusom firmy MSD
 3. European Rotavirus Journal 2005; 1(1, 2):8.
 4. Szenborn L., Znaczenie zakażeń rotawirusowych w praktyce ambulatoryjnej i klinicznej oraz możliwości profilaktyki. Zakażenia 2007, Vol 4: 106‑112.
 5. Vesikari T., Karvonen A. et al. Human rotavirus vaccine is highly efficious in Europe during the first two years of life, ESPID, Porto, May 2‑4, 2007.
 6. Phua KB et al. Safety and efficacy of human rotavirus vaccine during the first 2 years of life in Asian infants: Randomised, double‑blind, controlled study. Vaccine 2009, Vol 27: 5936–41.
 7. European Rotavirus Journal 2005; 1(2): 1‑15.
 8. Moulin F. et al. Hospitalisations pour gastroentérites aiguës communautaires ŕ rotavirus: une enquęte de quatre ans. Archives de Pédiatrie. 2002; Vol 9(3): 255‑61.
 9. Program Szczepień Ochronnych na rok 2014. Załącznik do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października 2013.
 10. Vesikari T, Karvonen A, Prymula R i wsp. Efficacy of human rotavirus vaccine against rotavirus gastroenteritis during the first 2 years of life in European infants: randomised, double‑blind controlled study. Lancet 2007; 370: 1757‑63;
 11. Woźniakowska – Gęsicka T., Wiśniewska – Ligier M., Wirusowe zakażenie przewodu pokarmowego u dzieci, Terapia, nr 6.z. 1 (240), czerwiec 2010.
PL/ROT/0045/13(1)a, PL/ROT/0045/13(1)b
PL/ROT/0045b/13(1)a, PL/ROT/0045b/13(1)b
PL/ROT/0045b/13(1)b

Treści zamieszczone w ulotce mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako forma konsultacji medycznej i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanego leczenia.

Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych. Wszystkie działania niepożądane produktów leczniczych należy zgłaszać do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego, GSK Services Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02‑697 Warszawa, tel. (22) 576‑90‑00, fax (22) 576‑92‑81 i/lub Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02‑222 Warszawa, tel. (22) 492‑13‑01, fax (22) 492‑13‑09, zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu http://www.urpl.gov.pl/formulndl.asp lub stronie głównej GSK ‑ www.gsk.com.pl.

GSK Commercial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53, 00‑697 Warszawa, tel. (22) 576‑90‑00 fax. (22) 576‑90‑01 www.gsk.com.pl

Data przygotowania materiału: styczeń 2015.

Copyright © 2013
Wykonanie: Codeton Software